Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 november 2008 - Klug / EMEA

(Zaak F-35/07)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Geen verlenging van overeenkomst voor beperkte tijd - Ongunstig beoordelingsrapport - Psychisch geweld)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Bettina Klug (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk W. Grupp, advocaat, vervolgens S. Zickgraf, advocaat)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) (vertegenwoordigers: V. Salvatore, S. Vanlievendael, gemachtigden, bijgestaan door H.-G. Kamann en N. Rößler, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau houdende afwijzing van verzoeksters klacht om haar arbeidsovereenkomst te verlengen - Verzoek om nieuw beoordelingsrapport - Verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 140 van 23.6.2007, blz. 45.