Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 27 noiembrie 2008 - Klug/EMEA

(Cauza F-35/07)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Neprelungirea unui contract pe durată determinată - Raport de evaluare defavorabil - Hărțuire morală)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Bettina Klug (Londra, Regatul Unit) (reprezentanţi: iniţial W. Grupp, avocat, ulterior S. Zickgraf, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) (reprezentanţi: V. Salvatore, S. Vanlievendael, agenţi, asistați de H.-G. Kamann şi N. Rößler, avocaţi)

Obiectul

Anularea deciziei Agenției Europene pentru Medicamente prin care a fost respinsă reclamația reclamantei având ca obiect prelungirea contractului de muncă - Solicitarea întocmirii unui nou raport de evaluare - Cerere de acordare de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 140, 23.6.2007, p. 45.