Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 27 november 2008 - Klug mot EMEA

(Mål F-35/07)(1)

(Personamål - Tillfälligt anställda - Tidsbegränsat kontrakt har inte förnyats - Negativ utvärderingsrapport - Mobbning)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Bettina Klug (London, Förenade kungariket) (ombud: inledningsvis advokaten W. Grupp, därefter advokaten S. Zickgraf)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) (ombud: V. Salvatore och S. Vanlievendael, biträdda av advokaterna H.-G. Kamann och N. Rößler)

Saken

Ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål avseende förlängning av anställningsavtalet - Begäran om en ny betygsrapport - Skadeståndsyrkande

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 140, 23.6.2007, s. 45.