Language of document :

Žaloba podaná dne 16. ledna 2009 - Ridolfi v. Komise

(Věc F-3/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Roberto Ridolfi (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OOJ, kterým zamítl přiznat žalobci plnění plynoucí ze zařazení do přeškolovacích kurzů v rámci přeřazení na pracovní místo v členském státu Evropských společenství, a zachování zvýšeného příspěvku na vzdělávání pro obě jeho starší děti

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 5. března 2008, kterým zamítl přiznat žalobci plnění plynoucí ze zařazení do přeškolovacích kurzů a zachování zvýšeného příspěvku na vzdělávání pro obě jeho starší děti;

zrušit všechna rozhodnutí, jimiž Komise provádí výše citované rozhodnutí OOJ ze dne 5. března 2008, zejména pak oznámení vedoucího odboru "Práva a povinnosti úředníků a smluvních pracovníků" ředitelství zahraniční služby GŘ RELEX ze dne 12. prosince 2008, kterým se přistupuje k vymáhání částky 1295,38 eur;

v případě potřeby zrušit výslovné rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2008, kterým se zamítá stížnost podaná žalobcem na základě čl. 90 odst. 2 dne 5. června 2008;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________