Language of document :

16. jaanuaril 2009 esitatud hagi - Ridolfi versus komisjon

(Kohtuasi F-3/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberto Ridolfi (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega keelduti hagejale võimaldamast ümberõpet ja andmast kõrgendatud õppetoetust tema kahe vanema lapse eest.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 5. märtsi 2008. aasta otsus, millega keelduti hagejale võimaldamast ümberõpet ja andmast kõrgendatud õppetoetust tema kahe vanema lapse eest;

tühistada kõik komisjoni otsused, mis on tehtud ametisse nimetava asutuse 5. märtsi 2008. aasta otsuse rakendamiseks, eelkõige välissuhete peadirektoraadi välisteenistuste direktsiooni ametnike ja muude teenistujate õiguste ning kohustuste osakonna juhataja 12. detsembri 2008. aasta teade 1 295, 38 euro suuruse summa tagasinõudmise kohta;

vajadusel tühistada komisjoni 6. oktoobri 2008. aasta otsene otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 5. juuni 2008. aasta kaebus, mis oli esitatud artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________