Language of document :

Kanne 16.1.2009 - Rifoldi v. komissio

(Asia F-3/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberto Rifoldi (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin oikeus korotetun koulutuslisän uudellaan käyttämiseen ja säilyttämiseen hänen kahden vanhimman lapsensa osalta

Vaatimukset

Se nimittävän viranomaisen 5.3.2008 tekemä päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus korotetun koulutuslisän uudellaan käyttämiseen ja säilyttämiseen hänen kahden vanhimman lapsensa osalta, on kumottava

kaikki edellä mainitun 5.3.2008 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen täytäntöön panemiseksi tehdyt komission päätökset, muun muassa ulkosuhteiden pääosaston ulkosuhdeyksikön yksikönpäällikön 12.12.2008 antama ilmoitus "virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet", jolla päätettiin 1 295, 38 euron määrän perinnästä, on kumottava

se 6.10.2008 tehty komission nimenomainen päätös, jolla kantajan 90 artiklan 2 kohdan nojalla 5.6.2008 tekemä valitus hylättiin, on tarvittavilta osin kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________