Language of document :

2009. január 16-án benyújtott kereset - Ridolfi kontra Bizottság

(F-3/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Roberto Ridolfi (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperestől megtagadta az átképzési kedvezményt, valamint a két idősebb gyermeke után számított emelt szintű iskoláztatási támogatás fenntartását

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. március 5-i határozatát, amely a felperestől megtagadta az átképzési kedvezményt, valamint a két idősebb gyermeke után számított emelt szintű iskoláztatási támogatás fenntartását

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság minden olyan határozatát, amelyet a kinevezésre jogosult hatóság fent hivatkozott 2008. március 5-i határozatának végrehajtásaképpen hoztak, különösen a Külkapcsolati Főigazgatóság Külszolgálati Igazgatósága "Tisztviselők és szerződéses alkalmazottak jogai és kötelezettségei" egysége vezetőjének 2008. december 12-i, 1 295,38 euró behajtása iránti feljegyzését;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2008. október 6-i, a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2008. június 5-én benyújtott panaszt kifejezetten elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________