Language of document :

Beroep ingesteld op 16 januari 2009 - Ridolfi / Commissie

(Zaak F-3/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roberto Ridolfi (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende weigering aan verzoeker van bijscholing en het behoud van verhoogde schooltoelagen voor zijn twee oudste kinderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 5 maart 2008 houdende weigering aan verzoeker van bijscholing en het behoud van verhoogde schooltoelagen voor zijn twee oudste kinderen;

nietigverklaring van elk besluit van de Commissie ter uitvoering van het reeds aangehaalde besluit van het TABG van 5 maart 2008, met name de nota van het hoofd van de eenheid "Rechten en verplichtingen van ambtenaren en arbeidscontractanten" van de directie Buitenlandse dienst van het DG RELEX van 12 december 2008 tot terugvordering van het bedrag van 1 295,38 EUR;

voor zover nodig, nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van de Commissie van 6 oktober 2008 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 5 juni 2008 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut heeft ingediend;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________