Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2009 r. - Ridolfi przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Ridolfi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego odmawiającej skarżącemu uprawnienia do ponownego skorzystania i zachowania powiększonych dodatków edukacyjnych na jego dwójkę starszych dzieci

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2008 r. odmawiającej skarżącemu uprawnienia do ponownego skorzystania i zachowania powiększonych dodatków edukacyjnych na jego dwójkę starszych dzieci;

stwierdzenie nieważności każdej decyzji Komisji wydanej celem wykonania ww. decyzji organu powołującego z dnia 5 marca 2008 r., między innymi pisma kierownika wydziału "Prawa i obowiązki urzędników i pracowników kontraktowych" dyrekcji służb zewnętrznych DG RELEX z dnia 12 grudnia 2008 r., w którym zwrócono się o zwrot kwoty 1 295, 38 EUR;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 6 października 2008 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 2 w dniu 5 czerwca 2008 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________