Language of document :

Acțiune introdusă la 16 ianuarie 2009 - Ridolfi/Comisia

(Cauza F-3/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei AIPN de a refuza reclamantului beneficiul reutilizării și menținerea alocațiilor școlare majorate pentru cei doi copii mai mari ai săi.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN din 5 martie 2008 prin care se refuză reclamantului beneficiul reutilizării și menținerea alocațiilor școlare majorate pentru cei doi copii mai mari ai săi;

anularea oricărei decizii a Comisiei adoptate în aplicarea Deciziei AIPN din 5 martie 2008, citată anterior, în special a notei șefului unității "Drepturi și obligații ale funcționarilor și ale agenților contractuali" din Direcția Serviciul extern a DG RELEX din 12 decembrie 2008, prin care se proceda la recuperarea sumei de 1 295,38 euro;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Comisiei din 6 octombrie 2008 de respingere a reclamației introduse de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) la 5 iunie 2008;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________