Language of document :

Talan väckt den 16 januari 2009 - Ridolfi mot kommissionen

(Mål F-3/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Ridolfi (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte godta sökandens ansökan om omorientering och att inte bevara det höjda utbildningstillägget för hans två äldsta barn.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 mars 2008 att inte godta sökandens ansökan om omorientering och att inte bevara det höjda utbildningstillägget för hans två äldsta barn,

ogiltigförklara varje beslut som kommissionen har fattat för att genomföra det ovannämnda beslutet av tillsättningsmyndigheten av den 5 mars 2008, bland annat promemorian "Rättigheter och skyldigheter för fast anställda och tillfälligt anställda" från en enhetschef i tjänsten för yttre representation vid GD Yttre förbindelser av den 12 december 2008, med stöd av vilket 1 295, 38 euro uppbars,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut av den 6 oktober 2008 om avslag på sökandens ansökan enligt artikel 90.2 av den 5 juni 2008, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________