Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 декември 2008 г. - Gippini Fournier/Комисия

(Дело F-21/08)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 116, 9.5. 2008 г.