Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 18. decembra rīkojums - Gippini Fournier/Komisija

(lieta F-21/08) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008., 33. lpp.