Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 december 2008 - Gippini Fournier mot kommissionen

(Mål F-21/08)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 116, 9.5.2008, s. 33