Language of document :

Sag anlagt den 9. januar 2009 - Putterie-de-Beukelaer mod Kommissionen

(Sag F-1/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til attestationsproceduren 2007.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30.9.2008 om afslag på sagsøgerens klage over, at hendes ansøgning til attestationsproceduren 2007 ikke blev imødekommet, annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til attestationsproceduren 2007 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________