Language of document :

9. jaanuaril 2009 esitatud hagi - Putterie-de-Beukelaer versus komisjon

(Kohtuasi F-1/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus mitte lubada hagejat 2007. aastal atesteerimisele.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 30. oktoobri 2008. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus otsuse peale, millega teda ei tunnistatud 2007. aastal atesteerimiskõlblikuks;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hagejat ei tunnistatud 2007. aastal atesteerimiskõlblikuks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________