Language of document :

Kanne 9.1.2009 - Putterie-de-Beukelaer v. komissio

(Asia F-1/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin olla hyväksymättä kantajaa vuoden 2007 todistusmenettelyyn

Vaatimukset

Se 30.9.2008 tehty nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus, joka koski päätöstä, jolla kantajan tekemä vuoden 2007 todistusmenettelyä koskeva hakemus hylättiin, on kumottava

nimittävän viranomaisen päätös jolla kantajan tekemä vuoden 2007 todistusmenettelyä koskeva hakemus hylättiin, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________