Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 9. janvārī - Putterie-de-Beukelaer/Komisija

(lieta F-1/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja): Françoise Putterie-de-Beukelaer, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma nepielaist prasītāju 2007. gada atestācijas procedūrai atcelšana.

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītājas sūdzība par lēmumu nepielaist prasītājas kandidatūru 2007. gada atestācijas procedūrai;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepielaist prasītājas kandidatūru 2007. gada atestācijas procedūrai;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________