Language of document :

Rikors ippreżentat fid-9 ta' Jannar 2009 - Putterie-de-Beukelaer vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-1/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li ma tippermettix il-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-proċedura ta' ċertifikazzjoni 2007.

Talbiet tar-rkorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra tat-30 ta' Settembru 2008 li tiċħad il-kontestazzjoni tar-rikorrenti dwar id-deċiżjoni li ma taċċettax l-applikazzjoni tagħha għaċ-ċertifikazzjoni 2007;

tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li ma taċċettax l-applikazzjoni tar-rikorrenti għaċ-ċertifikazzjoni 2007;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________