Language of document :

Beroep ingesteld op 9 januari 2009 - Putterie-de-Beukelaer / Commissie

(Zaak F-1/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekster niet toe te laten tot de attestprocedure 2007

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 30 september 2008 houdende afwijzing van verzoeksters klacht over het besluit om haar niet toe te laten tot de attestprocedure 2007;

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster niet toe te laten tot de attestprocedure;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________