Language of document :

Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2009 - Putterie-De-Beukelaer/Comisia

(Cauza F-1/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Françoise Putterie-De-Beukelaer (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu o admite pe reclamantă la procedura de atestare 2007

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei AIPN din 30 septembrie 2008 de respingere a reclamației reclamantei privind decizia prin care s-a declarat inadmisibilitatea candidaturii sale la procedura de atestare 2007;

anularea deciziei AIPN prin care s-a declarat inadmisibilitatea candidaturii sale la procedura de atestare 2007;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________