Language of document :

Tožba, vložena 9. januarja 2009 - Putterie-de-Beukelaer proti Komisiji

(Zadeva F-1/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nepripustitvi tožeče stranke k postopku atestiranja 2007.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba OPI z dne 30. septembra 2008 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke v zvezi z odločbo o nedopustnosti njene kandidature za atestiranje 2007;

za nično naj se razglasi odločba OPI o nedopustnosti kandidature tožeče stranke za atestiranje 2007;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________