Language of document :

2008. december 15-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-102/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a Bizottság elutasította a felperesnek egyrészt a felperes angolai szolgálati lakásában hagyott értéktárgyai elszállítása miatt őt ért károk megtérítése, másrészt az alperes birtokában lévő vagyontárgyakra és ezek vagyontárgyak felperes részére történő visszaszolgáltatására vonatkozó összes irat megsemmisítése iránti kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a felperes 2007. szeptember 1-jei kérelmét elutasító határozatot jogilag nemlétezővé vagy semmisítse meg e határozatot, és szükség esetén semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2008. március 20-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén nyilvánítsa a 2008. július 18-i feljegyzést jogilag nemlétezővé vagy semmisítse azt meg;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy 2003. április 30-án és 2003. május 2-án az alperes személyi állományának tagjai vagy azok képviselői a felperes akarata ellenére behatoltak annak lakásába, fényképeket készítettek, jegyzéket készítettek a felperes feltételezett vagyontárgyairól, értékbecslést készítettek minden egyes tárgyról, behatoltak a felperes gépjárművébe, birtokukba vették a felperes vagyontárgyait és gépjárművét, valamint a felperest kilakoltatták és vagyontárgyaitól megfosztották;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg és mondja ki, hogy e cselekmények jogellenesek;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy jegyzéket készítsen a fent említett tények szempontjából releváns iratokról úgy, hogy azokat egyenként pontosan azonosítani lehessen, és e jegyzéket írásban közöljék a felperessel;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest minden egyes irat megsemmisítésére és a felperes erről való értesítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy intézkedjen a felperes vagyontárgyainak visszajuttatásáról;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 722 000 euró vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeg megfizetésére a fent említett cselekményekből eredő károk megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 2007. szeptember 1-jétől a 722 000 euró tényleges megfizetéséig terjedő időtartamra az említett összeg után járó kamatok megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy az iratokról felállítandó jegyzék elkészítésének elmaradásából eredő károk megtérítéseként holnaptól kezdve a jegyzék elkészítésnek napjáig fizessen naponta 100 eurót vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy az iratok megsemmisítésének elmaradásából eredő károk megtérítéseként holnaptól kezdve az iratok megsemmisítésének napjáig fizessen naponta 100 eurót vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperes vagyontárgyai visszaszolgáltatásának elmaradásából eredő károk megtérítéseként holnaptól kezdve a vagyontárgyak visszaszolgáltatásának napjáig fizessen naponta 100 eurót vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeget;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________