Language of document :

2008 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-102/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas, pirma, atlyginti žalą, kurią jis patyrė dėl asmeninių daiktų, buvusių jo tarnybiniame bute Luandoje, pervežimo ir, antra, sunaikinti visus Komisijos turimus dokumentus apie šiuos daiktus bei grąžinti minėtus daiktus, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti negaliojančiu sprendimą, kuriuo atmetamas 2007 m. rugsėjo 1 d. prašymas, ir, prireikus, sprendimą, kuriuo atmetamas 2008 m. kovo 20 d. skundas bei, papildomai, panaikinti šiuos sprendimus.

Prireikus, pripažinti negaliojančiu 2008 m. liepos 18 d. raštą ir, papildomai, jį panaikinti.

Pripažinti, kad atsakovės atstovai 2003 m. balandžio 30 d. ir 2003 m. gegužės 2 d. be ieškovo sutikimo pateko į jo tarnybinį butą, fotografavo, sudarė tariamai asmeninių ieškovo daiktų sąrašą, įvertino kiekvieną šiame sąraše esantį objektą, įsibrovė į jo automobilį, pasisavino jo asmeninius daiktus ir automobilį bei atėmė iš ieškovo teisę disponuoti butu ir jam priklausančiais daiktais.

Pripažinti tokį elgesį neteisėtu.

Nurodyti atsakovei parengti sąrašą, į kurį būtų įtraukti visi dokumentai, susiję su nurodytais įvykiais, ir raštu pateikti šį sąrašą ieškovui.

Nurodyti atsakovei pasirūpinti tuo, kad būtų sunaikinti visi dokumentai ir apie sunaikinimą pranešti ieškovui.

Nurodyti atsakovei pasirūpinti tuo, kad ieškovui būtų grąžinti jo asmeniniai daiktai.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui 722 000 EUR arba Teismo nuožiūra nustatytą didesnę arba mažesnę sumą kaip žalos, patirtos dėl nurodytų įvykių, atlyginimą.

Nurodyti atsakovei nuo prašymo pateikimo dienos, t. y. 2007 m. rugsėjo 1 d., iki faktinio 722 000 EUR sumos sumokėjimo dienos mokėti ieškovui delspinigius nuo šios sumos.

Nurodyti atsakovei mokėti ieškovui 100 EUR arba Teismo nuožiūra nustatytą didesnę arba mažesnę sumą už kiekvieną dieną nuo rytojaus iki dokumentų sąrašo pateikimo dienos kaip žalos, patirtos dėl dokumentų sąrašo neparengimo ir nepateikimo, atlyginimą.

Nurodyti atsakovei mokėti ieškovui 100 EUR arba Teismo nuožiūra nustatytą didesnę arba mažesnę sumą už kiekvieną dieną nuo rytojaus iki dokumentų sunaikinimo dienos kaip žalos, patirtos dėl dokumentų nesunaikinimo, atlyginimą.

Nurodyti atsakovei mokėti ieškovui 100 EUR arba Teismo nuožiūra nustatytą didesnę arba mažesnę sumą už kiekvieną dieną nuo rytojaus iki daiktų gražinimo dienos kaip žalos, patirtos dėl daiktų negrąžinimo, atlyginimą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

____________