Language of document :

Kanne 17.12.2008 - Petrilli v. komissio

(Asia F-100/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italia) (edustajat: asianajajat J.-L. Lodomez ja J. Lodomez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan pääasiallisen asuinpaikan vahvistamista

Vaatimukset

Se 16.9.2008 tehty päätös on kumottava, jolla nimittävä viranomainen hylkäsi sen, että kantajan pääasiallisen asuinpaikan vahvistetaan olevan Italiassa

sellainen mahdollinen päätös, jonka komissio saattaisi joutua tekemään valituksesta, jonka kantaja teki uusien todisteiden esittämisen seurauksena, on kumottava tarvittavilta osin

komissio on velvoitettava maksamaan korkoa, joka vastaa Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten vahvistamaa kyseisenä ajankohtana sovellettavaa korkoa, korotettuna kahdella pisteellä, niistä summista, jotka maksetaan kantajan eläkkeeseen 1.7.2007 alkaen taannehtivasti sovellettavan Italian korjauskertoimen perusteella, ja

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________