Language of document :

Beroep ingesteld op 17 december 2008 - Petrilli / Commissie

(Zaak F-100/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italië) (vertegenwoordigers: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende vaststelling van verzoekers voornaamste verblijfplaats

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 16 september 2008 houdende afwijzing van de vaststelling dat verzoekers voornaamste verblijfplaats in Italië is;

voor zover nodig, nietigverklaring van het eventuele besluit dat de Commissie zou kunnen nemen over het vervolg van de klacht, die verzoeker na overlegging van nieuw bewijsmateriaal heeft ingediend;

veroordeling van de Commissie tot betaling van de bedragen die met ingang van 1 juli 2007 verschuldigd waren krachtens de toepassing met terugwerkende kracht van de aanpassingcoëfficiënt voor Italië op zijn pensioen, alsmede van rente op basis van de rentevoet die de ECB voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringsacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________