Language of document :

Tožba, vložena 17. decembra 2008 - Petrilli proti Komisiji

(Zadeva F-100/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italija) (zastopnika: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o določitvi kraja stalnega prebivališča tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 16. septembra 2008, s katero je OPI zavrnil določitev kraja stalnega prebivališča tožeče stranke v Italiji, naj se razglasi za nično;

morebitna odločba, ki bi jo lahko Komisija sprejela glede pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila po obvestitvi o novih dokazih, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, da za zneske, dolgovane na podlagi retroaktivne uporabe korekcijskega koeficienta Italije za pokojnino tožeče stranke, od 1. julija 2007 plača obresti na podlagi obrestne mere, ki jo ECB določi za glavne transakcije refinanciranja, ki veljajo v zadevnem obdobju, povečane za dve točki;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________