Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. június 20.

F‑51/06. sz. ügy

Sabrina Tesoka

kontra

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – Lemondás – Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Sérelmet okozó határozat hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Tesoka egyrészt az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. október 14‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította az Alapítványnál való alkalmazásának megszűnése miatt S. Tesoka számára állítólagosan járó juttatások megadására, valamint azon iratok kiadására irányuló kérelmét, amelyekre a lakóhelye szerinti országban a szociális védelem igénybevételéhez van szüksége, másrészt kártérítés megítélését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk; 1365/75 tanácsi rendelet, 17. cikk, (2) bekezdés; 91/88 bizottsági rendelet)

2.      Eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 44. cikk, 1. §, c) pont)

1.      Csak azok a kötelező joghatásokat kiváltó jogi aktusok tekinthetők az érdekeltek vonatkozásában sérelmet okozó aktusoknak, amelyek az érdekeltek jogi helyzetének jelentős módosításával az érdekeltek érdekeit közvetlenül és egyénileg érinthetik. Ezenfelül bizonyos jogi aktusok – jóllehet nem érintik a szóban forgó tisztviselő vagyoni érdekeit vagy rangját – az adott jelleget vagy feladatot és a körülményeket figyelembe véve sérelmet okozó aktusnak tekinthetők, ha azok sértik az érdekelt nem vagyoni érdekeit vagy a jövőre vonatkozó kilátásait.

Nem ez a helyzet az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának levele esetében, amely közli, hogy nem adhat helyt egy korábbi ideiglenes alkalmazott lemondásra vonatkozó döntése visszavonása iránti kérelmének. Az ilyen levél ugyanis nem érinti az érdekelt személyzeti szabályzat szerinti helyzetét, mivel ezt a helyzetet ténylegesen a lemondásra vonatkozó döntése határozta meg, amely döntés azonnal hatályba lépett.

Az érdekelt jogi helyzetén az a tény sem változtat, hogy az Alapítvány ugyanebben a levélben kifejtette, hogy a nemzeti munkaügyi hatósághoz való bejegyzéshez nincs szüksége az adminisztrációtól származó iratokra. Ráadásul ez a magyarázat nem értelmezhető úgy, hogy az adminisztráció ezen iratok kiállítását megtagadta.

(lásd a 39–43. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 35/72. sz., Kley kontra Bizottság ügyben 1973. június 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1973., 679. o.) 4. és 5. pontja; 125/80. sz., Arning kontra Bizottság ügyben 1981. október 29‑én hozott ítéletének (EBHT 1981., 2539. o.) 17. pontja; C‑32/92. P. sz., Moat kontra Bizottság ügyben 1992. december 3‑án hozott végzésének (EBHT 1992., I‑6379. o.) 9. pontja; C‑373/04. P. sz., Bizottság kontra Alvarez Moreno ügyben 2006. január 10‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., I‑1. o.) 42. pontja.

2.      Nem felel meg az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 1. §‑ának c) pontjában írt feltételeknek a korábbi ideiglenes alkalmazott által benyújtott keresetlevélben szereplő megsemmisítés iránti kérelem, amely közelebbi meghatározás nélkül és pontatlan megfogalmazásban az összes olyan támogatás és kedvezmény megszerzésére irányul, amelyet az érdekelt a lemondása alapján igényelhet.

(lásd a 49. és 50. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑72/92. sz., Benzler kontra Bizottság ügyben 1993. március 24‑én hozott végzésének (EBHT 1993., II‑347. o.) 16., 18. és 19. pontja.