Language of document : ECLI:EU:C:2008:534

Zadeva C-372/07

Nicole Hassett

proti

South Eastern Health Board

in

Cheryl Doherty

proti

North Western Health Board

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court)

„Sodna pristojnost – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 22, točka 2 – Spori o veljavnosti odločitev organov družb – Izključna pristojnost sodišč države sedeža – Poklicno združenje zdravnikov“

Povzetek sodbe

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Sodna pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Izključna pristojnost – Spori s področja družb in pravnih oseb

(Uredba Sveta št. 44/2001, člen 22, točka 2)

Člen 22, točka 2, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se postopek, v okviru katerega ena stranka zatrjuje, da so bile z odločitvijo, ki jo je sprejel organ družbe, kršene pravice, ki naj bi jih imela na podlagi statuta te družbe, ne nanaša na veljavnost odločitev organov družbe v smislu te določbe.

Za uporabo člena 22, točka 2, Uredbe št. 44/2001 namreč ne zadošča, da ima sodni postopek kakršno koli zvezo z odločitvijo, ki jo je sprejel organ družbe. Glavni cilj izjeme od splošnega pravila o pristojnosti, ki je bilo uvedeno s to določbo in določa izključno pristojnost sodišč države članice sedeža družbe, je osredinjenje pristojnosti, da bi se preprečilo izdajanje protislovnih odločb v zvezi obstojem družb in veljavnostjo odločanja njihovih organov. Vendar če bi se za vse spore, ki se nanašajo na odločitev organa družbe, moral uporabljati ta člen 22, bi to pomenilo, da bi bila za sodne postopke na podlagi pogodbene, deliktne ali druge obveznosti, ki bi se začeli proti družbi, skoraj vedno pristojna sodišča države članice sedeža te družbe.

Poleg tega bi taka razlaga pripeljala do tega, da bi se izjemna pristojnost, ki jo določa člen 22, točka 2, uporabljala tako za spore, pri katerih ne bi obstajala nevarnost izdaje protislovnih odločb o veljavnosti odločanja organov družbe, kakor za spore, v katerih ni treba preučevati formalnosti v zvezi z objavo, ki veljajo za družbe. Taka razlaga bi torej povzročila razširitev področja uporabe člena 22, točka 2, Uredbe št. 44/2001 prek tega, kar zahteva njegov namen. Ta določba se zato uporablja samo za spore, v katerih ena stranka izpodbija veljavnost odločitve organa družbe glede na veljavno pravo o družbah ali glede na statutarne določbe o delovanju njenih organov.

(Glej točke 19, 20, od 22 do 26 in izrek.)