Language of document :

Sag anlagt den 12. december 2008 - Di Prospero mod Kommissionen

(Sag F-99/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rita Di Prospero (Uccle, Belgien) (ved avocats S. Rodriguez og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om at give sagsøgeren afslag på at deltage i udvælgelsesprøven EPSO/AD/117/08.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) afgørelse om at give sagsøgeren afslag på at deltage i udvælgelsesprøven EPSO/AD/117/08.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________