Language of document :

12. detsembril 2008 esitatud hagi - Di Prospero versus komisjon

(Kohtuasi F-99/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rita Di Prospero (Uccle, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EPSO otsus mitte vastu võtta hageja kandidatuuri konkursile EPSO/AD/117/08.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus mitte lubada hagejal kandideerida konkursil EPSO/AD/117/08;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________