Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 12. decembrī - Rita Di Prospero/Eiropas Kopienu Komisija

(lieta F-99/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rita Di Prospero, Uccle (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodriguez un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt EPSO lēmumu nepieņemt prasītājas kandidatūru konkursam EPSO/AD/117/08.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmumu neļaut prasītājai kandidēt konkursā EPSO/AD/117/08'

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________