Language of document :

Tožba, vložena 12. decembra 2008 - Di Prospero proti Komisiji

(Zadeva F-99/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rita Di Prospero (Uccle, Belgija) (zastopnika: S. Rodriguez in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o zavrnitvi prijave tožeče stranke na natečaj EPSO/AD/117/08.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da se tožeči stranki ne dovoli prijava na natečaj EPSO/AD/117/08, naj se razglasi za nično;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________