Language of document :

Talan väckt den 12 december 2008 - Di Prospero mot kommissionen

(Mål F-99/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rita Di Prospero (Uccle, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodriguez och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprov EPSO/AD/117/08.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av Europeiska gemenskapernas byrå för rekrytering av personal (EPSO) att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprov EPSO/AD/117/08,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________