Language of document :

Sag anlagt den 2. februar 2009 - Fares mod Kommissionen

(Sag F-6/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om indplacering af sagsøgeren i ansættelsesgruppe III, lønklasse 8.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af den 17. oktober om afslag på sagsøgerens klage af 21. juni 2008, hvorved han anmodede om annullation af afgørelsen om hans indplacering i ansættelsesgruppe III, lønklasse 8 og om indplacering i lønklasse 9 med virkning fra samme dato.

Om fornødent annulleres også den oprindelige afgørelse om indplacering af sagsøgeren i ansættelsesgruppe III, lønklasse 8.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________