Language of document :

2. veebruaril 2009 esitatud hagi - Fares versus komisjon

(Kohtuasi F-6/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Soukaїna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus hageja määramise kohta tegevusüksusesse III, palgaastmele 8.

Hageja nõuded

Tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 17. oktoobri otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja esitas 21. juunil 2008 palvega tühistada otsus hageja määramise kohta teenistusüksusesse III, palgaastmele 8, ja taotlusega saada määratud palgaastmele 9, alates samast kuupäevast;

Vajaduse korral tühistada ka algne otsus, millega hageja määrati tegevusüksusesse III, palgaastmele 8;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________