Language of document :

2009. február 2-án benyújtott kereset - Fares kontra Bizottság

(F-6/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest a III. besorolási osztály 8. besorolási fokozatába besoroló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóság október 17-i határozatát, amelyben elutasította a felperes 2008. június 21-i, az őt a III. besorolási osztály 8. besorolási fokozatába besoroló határozat megsemmisítésére irányuló és ugyanettől az időponttól a 9. besorolási fokozatba való besorolás kedvezménye iránti panaszát;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az eredeti határozatot is, amelyben a felperest a III. besorolási osztály 8. besorolási fokozatába sorolták be;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________