Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 2. februārī - Fares/Komisija

(lieta F-6/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Soukaïna Fares, Berchem-Sainte-Agathe (Beļģija) (pārstāvji - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets un prāvas apraksts

Lūgums atcelt lēmumu par prasītājas klasifikāciju III funkciju grupā, 8. pakāpē

Prasītājas prasījumi:

atcelt iestādes, kas ir atbildīga par darba līgumu noslēgšanu, 17. oktobra lēmumu, ar kuru tā noraidīja prasītājas 2008. gada 21. jūnija sūdzību atcelt lēmumu par prasītājas klasifikāciju III funkciju grupā, 8. pakāpē un klasificēt prasītāju 9. pakāpē ar lēmuma tūlītēju spēkā stāšanos;

ja nepieciešams, atcelt arī sākotnējo lēmumu, ar kuru prasītāja tika klasificēta III funkciju grupas 8. pakāpē;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________