Language of document :

Beroep ingesteld op 2 februari 2009 - Fares / Commissie

(Zaak F-6/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Soukaïna Fares (Sint-Agatha-Berchem, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster in te delen in de functiegroep III, rang 8

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het TAVAOBG van 17 oktober 2008 houdende afwijzing van verzoeksters op 21 juni 2008 ingediende klacht, strekkende tot nietigverklaring van het besluit om haar in te delen in de functiegroep III, rang 8, en tot indeling, met ingang van diezelfde datum, in de rang 9;

voor zover nodig, nietigverklaring van het oorspronkelijk besluit, waarbij verzoekster was ingedeeld in de functiegroep III, rang 8;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________