Language of document :

Acțiune introdusă la 2 februarie 2009 - Fares/Comisia

(Cauza F-6/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cererea de anulare a deciziei de încadrare a reclamantei în grupa de funcţii III, gradul 8.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei adoptate de Autoritatea abilitată să încheie contracte la 17 octombrie de respingere a reclamaţiei formulate de reclamantă la 21 iunie 2008 prin care aceasta urmărea anularea deciziei de încadrare a reclamantei în grupa de funcţii III, gradul 8 și prin care solicita să i se acorde beneficiul unei încadrări în gradul 9, începând cu aceeași dată;

în măsura în care este necesar, anularea, de asemenea, a deciziei originare, prin care reclamanta fusese încadrată în grupa de funcţii III, gradul 8;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________