Language of document :

Žaloba podaná 2. februára 2009 - Fares/Komisia

(vec F-6/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobkyne do funkčnej skupiny III, platovej triedy 8

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté OOUZ 17. októbra, ktorým bola zamietnutá sťažnosť predložená žalobkyňou 21. júna 2008, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia o zaradení žalobkyne do funkčnej skupiny III, platovej triedy 8 a žiadala o zaradenie do platovej triedy 9 s účinnosťou od toho istého dátumu,

v nevyhnutnom rozsahu tiež zrušiť tiež pôvodné rozhodnutie, ktorým bola žalobkyňa zaradená do funkčnej skupiny III, platovej triedy 8,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________