Language of document :

Tožba, vložena 2. februarja 2009 - Fares proti Komisiji

(Zadeva F-6/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o uvrstitvi tožeče stranke v funkcionalno skupino III, razred 8.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavitev odločbe OPSP z dne 17. oktobra s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 21. junija 2008 za razveljavitev odločbe o uvrstitvi tožeče stranke v funkcionalno skupino III, razred 8, ter za uvrstitev v razred 9 z učinkom od istega dne;

če je to potrebno, tudi razveljavitev prvotne odločbe, s katero je bila tožeča stranka uvrščena v funkcionalno skupino III, razred 8;

naložitev stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

____________