Language of document :

21. jaanuaril 2009 esitatud hagi - De Britto Patricio-Dias versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-4/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus hageja üleviimise kohta üksusesse TREN.B.3

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 11. oktoobri 2008. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________