Language of document :

Kanne 21.1.2009 - De Britto Patricio-Dias v. komissio

(Asia F-4/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös kantajan uudelleensijoittamisesta yksikköön TREN.B.3

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 11.4.2008 ja 21.10.2008 tekemät päätökset on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________