Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 21. janvarī - De Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-4/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge De Britto Patricio-Dias, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītāju atkārtoti iecēla amatā nodaļā TREN.B.3.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 11. aprīļa lēmumu un 2008. gada 21. oktobra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________