Language of document :

Beroep ingesteld op 21 januari 2009 - De Britto Patricio-Dias / Commissie

(Zaak F-4/09)

Procestaal : Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker tewerk te stellen bij de eenheid TREN.B.3

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten van het TABG van 11 april en 21 oktober 2008;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________