Language of document :

Žaloba podaná 21. januára 2009 - De Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-4/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o preložení žalobcu na oddelenie TREN.B.3

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu z 11. apríla 2008 a z 21. októbra 2008,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________