Language of document :

Tožba, vložena 21. januarja 2009 - De Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-4/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o premestitvi tožeče stranke na oddelek TREN.B.3

Predlogi tožeče stranke

Odločbi OPI z dne 11. aprila 2008 in 21. oktobra 2008 naj se razglasita za nični;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________