Language of document :

Talan väckt den 21 januari 2009 - De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-4/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om att placera sökanden på enhet TREN.B.3 (ändrad tjänsteplacering)

Sökandenas yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 april 2008 och den 21 oktober 2008, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________