Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tartu Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 7.7.2009 - Novo Nordisk AS v. Ravimiamet

(Asia C-249/09)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tartu Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Novo Nordisk AS

Vastaaja: Ravimiamet

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY1 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) 87 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan myös lääketieteellisistä julkaisuista tai muista tieteellisistä töistä otettuihin lainauksiin, jotka sisältyvät lääkkeen määräämiseen oikeutetuille henkilöille suunnattuun lääkemainokseen?

Onko ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) 87 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä kielletään julkaisemasta lääkemainoksessa väitteitä, jotka ovat ristiriidassa tuotteen ominaisuuksista laaditun yhteenvedon kanssa, mutta ei edellytetä, että kaikki lääkemainoksessa esitetyt väitteet sisältyvät tuotteen ominaisuuksista laadittuun yhteenvetoon tai että ne voidaan johtaa yhteenvedon tiedoista?

____________

1 - EYVL L 311, s. 67.